GRANIFRIGOR ™ Chłodzenie ziarna
Używany na całym świecie.

Ochrona ziarna poprzez konserwację chłodzeniem
przy wykorzystaniu GRANIFRIGOR™

Zboże jest naszym najważniejszymZboże jest naszym najważniejszympodstawowym pożywieniem. Jest onoz wielką troskliwością uprawiane izbierane z pól. Według danychOrganizacji Narodów Zjednoczonych dospraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO),rocznie zniszczeniu ulega ponad 20 %światowych zbiorów zbóż. Przeważa-jąca część strat powstaje w wynikudziałalności szkodliwych owadów igrzybów. Dzięki zastosowaniu technolo-gii konserwacji przez chłodzenieGRANIFRIGOR™ te straty można znac-ząco ograniczyć. Na całym świecie, przywykorzystaniu tej technologii, konser-wuje się wiele milionów ton zbóż,nasion oleistych, ryżu, kukurydzy iinnych roślin zbożowych.

Chłodzenie pszenicy Francja

Chłodzenie pszenicy Francja

Chłodzenie białego ryżu Zjednoczone Emiraty Arabskie

Chłodzenie białego ryżu Zjednoczone Emiraty Arabskie

 Chłodzenie ziarna Gambia

Chłodzenie ziarna Gambia

 Chłodzenie białego ryżu Zjednoczone Emiraty Arabskie

Chłodzenie białego ryżu Zjednoczone Emiraty Arabskie

Chłodzenie ziarna Niemcy

Chłodzenie ziarna Niemcy

Chłodzenie ziarna Niemcy

Chłodzenie ziarna Niemcy